Hüpikaknad ehk pop-up’id koduleheküljel

Hüpikaknad ehk pop-up’id koduleheküljel

Kas sulle meeldivad hüpikaknad, mis avanevad kui minna mõnele koduleheküljele? Meile näiteks ei meeldi. Usume, et hüpikaknad ehk pop-up’id ei meeldi ka sinule ja laiemale enamusele. Tegemist on tüütute reeglina üle ekraani lahti rulluvate reklaamidega, mis segavad kodulehekülastajat. Kuid miks siis paljud veebileheküljed hüpikaknaid siiski kasutavad? Kas nad ei hooli oma kasutajatest? Vastus on lihtne, hoolimata sellest, et paljudele ei meeldi hüpikaknad need siiski toimivad.

Mis on hüpikakna ehk pop’i mõte?

Hüpikakende peamiseks eesmärgiks on panna kodulehekülje kasutaja tegema midagi konkreetset. Tehes seda väga jõulisel moel, blokeerides reeglina kodulehekülje kasutamise hetkeni kuni kasutaja teeb mingisuguse otsuse. Olgu siis selleks hüpikakna sulgemine, kodulehelt lahkumine või hüpikaknas kuvatud lingile, nupule vms klikkimine.

Seega kasutatakse hüpikaknaid selleks, et koduleheküljel olev kasutaja teeks midagi mida soovib kodulehe omanik. 

Milleks kasutatakse hüpikaknaid?

Kui eelnevalt sai öeldud, et hüpikakende idee on panna kasutaja tegema midagi mida soovib kodulehekülje omanik. Siis mida need kodulehekülje omanikud soovivad? Hüpikaknas võib kuvada igasugust sisu kuid hüpikakende kasutamine on levinud peamiselt siiski:

  • Müügiks
  • Kontaktandmete kogumiseks
  • Tagasiside kogumiseks
  • Mõne välise partneri reklaamiks

Millega arvestada kui teha hüpikaken enda koduleheküljele?

  • Esmalt peaks jõudma selgusele mida soovid hüpikaknaga saavutada. Nagu eelnevalt sai mainitud siis hüpikaknaid kasutatakse peamiselt: müügiks, kontaktandmete kogumiseks, tagasiside kogumiseks ja reklaamiks (reeglina mõne välise partneri reklaamiks).
  • Kui siht paigas siis tuleks hüpikakna ilmumine ajastada. Ehk siis mõtle läbi millal ja kus kuvada kodulehekülastajale hüpikakent. Võimalusi on erinevaid (kohe lehele saabudes, teatud aeg lehel olles, teatud maani lehte kerides, lehelt lahkudes).
  • Kindlasti üks kõige olulisem punkt on see, et hüpikaknas olev sisu kõnetaks kasutajat. Pole mõtet luua tüütut hüpikakent kui selles olev sisu ei kõneta kasutajaid.
  • Hüpikakna sulgemine peab olema võimalikult lihtne ja kasutajale arusaadav. Nii tagad suurema võimaluse, et isegi kui hüpikakna sisu ei kõneta konkreetset kasutajat jääb kasutaja sinu veebilehele.

Hüpikaknad ja SEO

Ei saa otseselt öelda, et hüpikakende kasutamine vähendaks sinu kodulehekülje konkurentsivõimet otsingu tulemustes. Kuid kindlasti tuleb olla tähelepanelik ja ettevaatlik hüpikaknate kasutamisel nutiseadmetes. Google on öelnud, et kui hüpikaken takistab kodulehel oleva sisu tarbimist, siis ei pruugi kodulehekülg saada kõrgeid tulemusi otsingutulemustes. Google on teinud ka muidugi hulga erandeid. Kui näiteks kasutad hüpikakent küpsiste teavitamiseks, parooli küsimiseks või vanuse kindlaks tegemiseks.

Seega ennem kui hakkad enda koduleheküljele lisama hüpikakent mõtle välja hüpikakna eesmärk, loo kasutajat kõnetav sisu, ajasta hüpikakna kuvamine, disaini hüpikakna sulgemine võimalikult lihtsaks ja üheselt mõistetavaks.

Kommenteeri postitust: